Jahresübersicht

2017 / 18

 

September Herbstwanderung 12.9. (19. oder 26.9.) MuU Exkursion
Oktober    
November Kulturanlass  
Dezember    
Januar Elterngespräche  
Februar Schneetag  
März    
April Exkursion: Auried Elterngespräche (freiwillig)
Mai Lager 7.-9. Mai  
Juni Musical (26. Juni (A), 28. Juni (B), 19.00 Uhr)  
Juli Schulschluss (6.7.)  
August Schulanfang (23.8.)